Netwerk GGZ

Kcoetz organiseert en financiert via dit netwerk de samenwerking tussen de aangesloten huisartsen en de diverse GGZ zorgverleners uit de regio. Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit van zorg voor de GGZ patiënten te verbeteren door:

1. Overlegstructuren te bieden voor de verschillende zorgverleners. Uw huisarts blijft uw behandelaar, indien deze dit nodig acht kan hij/zij overleggen met een eerstelijns psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.

2. Het maken van samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgverleners. Zo wordt bijvoorbeeld onderling afgesproken wanneer en hoe de patiënt wordt doorverwezen.

3. Organisatie van (na)scholing GGZ voor de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.

4. Organisatie van e-health. Dit is een methode om binnen de gezondheidzorg via internet behandelingen te begeleiden en te communiceren met de patiënten en andere zorgverleners. Aangesloten praktijken maken gebruik van e-Health van Therapieland www.therapieland.nl

In alle aangesloten huisartsenpraktijken is een gespecialiseerde GGZ praktijkondersteuner (POHGGZ) aanwezig. Deze kan op verzoek van de huisarts helpen om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of u doorverwezen moet worden naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.

Meer informatie over psychische problemen en de GGZ kunt u vinden op:
www.thuisarts.nl
www.psychischegezondheid.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg