Diabetes (DM2)

De bij Kcoetz aangesloten huisartsen hebben met de diëtisten, diabetesverpleegkundigen, laboranten, optometristen en medisch specialisten afgesproken om samen te werken om u de beste zorg te kunnen bieden. Dit wordt “ketenzorg” genoemd. Gezamenlijk proberen deze zorgverleners u te helpen om zo goed mogelijk te leren omgaan met diabetes, zodat u zo weinig mogelijk complicaties (hart- en vaatziekten, oog- en nierproblemen) zult ondervinden.

Alle zorg die zij u bieden is vastgelegd in een afsprakenlijst, het zogenaamde protocol. Dit protocol volgt de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetesfederatie. Zo is omschreven hoe de diagnose diabetes moet worden vastgesteld, wat de behandeling moet inhouden en hoe vaak en door wie er controles moeten worden uitgevoerd. Op deze manier weet u zich verzekerd van goede samenhangende zorg.

Uw huisarts
De huisarts is uw hoofdbehandelaar die met u een behandelplan afspreekt en bijstelt indien dat aan de orde is. Indien nodig kan de huisarts overleggen met de medisch specialist, de internist.

U komt elk kwartaal bij uw huisarts voor controle. Dan wordt er gekeken naar uw bloedwaardes, bloeddruk en gewicht. Verder wordt er aandacht besteed aan bewegen, roken, medicijngebruik en dergelijke. Deze kwartaalcontroles worden doorgaans uitgevoerd door hiervoor opgeleide praktijkondersteuners of door diabetesverpleegkundigen.

Eén keer per jaar wordt een jaarcontrole uitgevoerd waarin u wordt gecontroleerd op alle mogelijke gevolgen van diabetes (bloedinkjes in het netvlies van het oog, huidproblemen en gevoelsstoornissen in de voeten, vaatproblemen, nierziekte, enz.). Als de huisarts het nodig acht wordt u verwezen naar de dietist, podotherapeut of medisch specialist.

De diëtist
Als de diagnose diabetes gesteld is, of als u insuline moet gaan spuiten, krijgt u van de diëtist voedings- en levensstijladviezen. Een gezonde levensstijl is uw belangrijkste wapen tegen de complicaties van Diabetes, minstens zo belangrijk als de geneesmiddelen die u van de dokter voorgeschreven krijgt. Als het u lukt om deze adviezen op te volgen zullen bloedsuikerspiegel, gewicht, cholesterolgehalte en bloeddruk verbeteren.

Het laboratorium AtalMedial
Eenmaal per jaar wordt uw bloed gecontroleerd op glucose, cholesterol, het lange-termijn- suikergehalte (HBA1c) en nierfunctie, en de urine op eiwitverlies. De resultaten worden bij uw eerstvolgende kwartaalcontrole besproken.

De optometrist en de oogarts
U wordt één keer per twee jaar doorverwezen naar een optometrist voor een foto van het netvlies. Als gevolg van Diabetes kan bloedvatschade in het netvlies ontstaan. De resultaten van deze zgn. fundusfoto kunt u bij de huisarts opvragen. In geval van afwijkingen kan een oogarts de foto on-line beoordelen en een behandeladvies geven.

De podotherapeut en pedicure
Door diabetes kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken. Daardoor stroomt het bloed minder goed door de benen en voeten. Indien de huisarts het nodig vindt zal deze u doorverwijzen naar de podotherapeut/pedicure voor behandeling van uw voeten.

De apotheek
Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

Meer informatie over diabetes kunt u vinden op:
https://www.diabetesfonds.nl
http://www.dvn.nl/diabetes