CVRM

De bij Kcoetz aangesloten huisartsen hebben met de diëtisten, laboranten en medisch specialisten afgesproken om samen te werken om u de beste zorg te kunnen bieden. Dit wordt “ketenzorg” genoemd. Gezamenlijk proberen deze zorgverleners u te helpen het risico op (een herhaling van)  hart- en vaatziekten te verminderen.

Alle zorg die zij u bieden is vastgelegd in een afsprakenlijst, het zogenaamde protocol. Dit protocol volgt de CVRM zorgstandaard van de NHG. Zo is omschreven wat de behandeling moet inhouden en welke controles er moeten worden uitgevoerd en wanneer u doorverwezen kan worden. Op deze manier weet u zich verzekerd van goede samenhangende zorg.

De huisarts
De huisarts is uw hoofdbehandelaar die met u een behandelplan afspreekt en bijstelt indien dat aan de orde is. Indien nodig kan de huisarts overleggen met de medisch specialist, de internist. De praktijkondersteuner of -verpleegkundige van de praktijk voert meestal de controles uit. U wordt gecontroleerd op vroege symptomen die kunnen wijzen op een beginnende hart- en vaatziekte, op bloeddruk, leefstijl, nierfunctie, cholesterol en suiker. Indien nodig volgt uiteraard behandeling. De huisarts wordt door de praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden van het ziekteverloop. Vanuit de huisartsenpraktijk kan u, naast eventuele behandeling met medicijnen, ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken.

De diëtist
Voor patiënten met hart- en vaatziekten is goede voeding erg belangrijk. Indien de huisarts of praktijkverpleegkundige dit nodig acht wordt u voor een aantal behandelingen verwezen naar een diëtist. De dietist kijkt samen met u naar een goede balans in het eten.

Medisch laboratorium Atal Medial
Uw bloed wordt bij het laboratorium gecontroleerd op glucose, cholesterol, en nierfunctie, en de urine op eiwitverlies.

De apotheek
Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

Meer informatie over Hart- en Vaatziekten kunt u vinden op:
https://www.hartstichting.nl/risicofactoren
http://www.hartenvaatgroep.nl/home.html