COPD

De bij Kcoetz aangesloten huisartsen hebben met specialistisch verpleegkundigen, longartsen, fysiotherapeuten en diëtisten afgesproken om samen te werken om u de beste zorg te kunnen bieden. Dit wordt “ketenzorg” genoemd. Gezamenlijk proberen deze zorgverleners u te helpen uw COPD zelf te beheersen en om u zo goed mogelijk te leren omgaan met deze aandoening.

Alle zorg die zij u bieden is vastgelegd in een afsprakenlijst, het zogenaamde protocol. Dit protocol volgt de zorgstandaard van de Long Associatie Nederland. Zo is omschreven hoe de diagnose COPD moet worden vastgesteld, wat de behandeling moet inhouden en hoe vaak en door wie er controles moeten worden uitgevoerd. Op deze manier weet u zich verzekerd van goede en samenhangende zorg.

De huisarts is uw hoofdbehandelaar die met u een behandelplan afspreekt en bijstelt indien dat aan de orde is. Indien nodig kan de huisarts overleggen met de longarts. U spreekt samen met uw huisarts af hoe vaak u langs komt voor controle.

Als u bij de huisarts komt wordt er gekeken naar uw longcapaciteit, bloedwaardes, bloeddruk, gewicht en voedingspatroon. Deze onderzoeken worden veelal uitgevoerd door hiervoor opgeleide praktijkondersteuners. Verder wordt er aandacht besteed aan bewegen, voeding, medicijngebruik en dergelijke. De praktijkondersteuner kan u advies en ondersteuning in bieden bij het stoppen met roken. Het risico dat uw COPD erger wordt, neemt af als u stopt. Ook leren zij u om te gaan met benauwdheid en hoesten en hoe u kunt handelen als u een hoestaanval heeft. Dit alles volgens de meest recente inzichten.

Het is denkbaar dat u ter ondersteuning van de behandeling van uw klachten medicijnen krijgt. Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

Als de huisarts het nodig acht wordt u verwezen naar:
– de dietist voor een voedingsadvies, bijvoorbeeld om uw gewicht stabiel te houden;
– een longarts van het ziekenhuis voor verder onderzoek of behandeling;
– een fysiotherapeut voor o.a. het verbeteren van ademhalingstechniek en conditie.

Meer informatie over COPD kunt u vinden op:
https://www.longfonds.nl
http://www.luchtpunt.nl