Financieel Overzicht Verzekeraar

Veel gestelde vragen:

 

Ik zie Kcoetz of HCZK op het afschrift van de verzekeraar staan, maar ik ben nooit bij u geweest. Hoe kan dat?
Deze bedragen betaalt de verzekeraar aan de huisarts, dit bedrag betaalt u niet zelf en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
Wat is Kcoetz/HCZK?
De HCZK/KCOETZ is een organisatie die afspraken maakt met de huisartsen en andere zorgaanbieders over de zorg zoals u die ontvangt. Hierdoor blijft de kwaliteit van zorg in hele regio op een gelijk (hoog) niveau. Alle huisartsen in de regio zijn hiervoor bij ons aangesloten.
 

Wat doet Kcoetz/HCZK?
Wij regelen de samenwerking tussen verschillende zorgverleners en organiseren allerlei kwaliteitsprogramma’s en nascholingen voor hen.
 

Waarom wordt er geld betaald voor zorg die ik niet ontvangen heb?
Omdat de huisarts meedoet aan de kwaliteitsprogramma’s (zoals bijvoorbeeld WGZ, GGZ, chronische zorg) ontvangt hij hiervoor een (klein) bedrag van de verzekeraar per ingeschreven patiënt van de praktijk (ongeacht leeftijd/of u vaak komt/aandoening/etc). Dit zorgt voor een eerlijke verdeling van het kwaliteitsbudget (grote praktijken met meer patiënten krijgen op deze manier meer geld dan kleine praktijken)

 
Waarom staat dit op mijn verzekeringsoverzicht?
De verzekeraar is verplicht om op de overzichten te vermelden welke bedragen worden uitgekeerd aan de huisarts voor alle ingeschreven personen. Het bedrag staat daarom uw overzicht; de verzekeraar betaalt dit aan de huisarts omdat u ingeschreven staat bij zijn praktijk.

 
Ik heb niet alleen kleine bedragen op mijn overzicht staan , maar zie dat er ook ieder kwartaal een bedrag wordt betaald voor DM2 (of COPD, of CVRM). Waar is dat voor?
Als u Diabetes (DM2) heeft, COPD patiënt bent of (risico hebt op) hart en vaatziekten (CVRM), kan hiervoor ieder kwartaal een bedrag op het afschrift staan. U bent dan door uw huisarts aangemeld voor een ketenzorgprogramma DM2, COPD of CVRM. Op onze website kunt u per aandoening meer informatie over deze ketenzorg vinden. Als u denkt dat u onterecht bent aangemeld voor het DM2, COPD of CVRM programma, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts.