Ketens

Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners in onderlinge samenwerking en afgestemd op een patiënt met een bepaalde (chronische) aandoening. In de regio Zuid Kennemerland zijn op dit moment ketens actief voor de volgende aandoeningen:

• Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
• COPD
• CVRM
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft en bekijkt vervolgens via het regionale ketenzorg-netwerk van zorgverleners welke zorg u nodig heeft. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners deze zorg het beste kan worden verleend. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de landelijke richtlijnen en zorgstandaarden voor de specifieke aandoeningen.

Als eerstelijns zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties voorkomen worden. Het resultaat hiervan is beter afgestemde zorg voor u en beheersing van de zorgkosten. Daarom stimuleren wij de afstemming en samenwerking tussen de huisarts met zijn praktijkondersteuners, diëtist, laborant, medisch specialist en andere hulpverleners. Zo willen wij de zorg voor chronisch zieken verder verbeteren.